!
Disclaimer
 
 

Op de pagina vindt u belangrijke informatie over diensten die via 'Dit is mijn Toekomst' worden geëxploiteerd. In deze disclaimer wordt verstaan onder:

Eigenaar : Dit is mijn toekomst
U : De gebruiker van de website Gebruik (en)
Alle denkbare handelingen Content : Alle in de website aanwezige inhoud

Het onderstaande is van toepassing op de website die u momenteel bezoekt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
1. De content is met zorg samengesteld, echter de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van wat er wordt getoond.
2. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen
3. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen hiervan, maken inbreuk op intellectuele rechten
4. Toestemming tot het gebruik van de content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke websites of andere plaatsen, dient vooraf, schriftelijk aan ons te worden verzocht.
5. De eigenaar is niet verantwoordelijk en kan niet aansprakelijk worden gesteld van de adviezen, informatie, uitspraken en al het andere wat besproken wordt in een consult.
6. Alle consulenten werken op onafhankelijke en zelfstandige basis
7. De eigenaar is een spirituele hulplijn. Om de privacy van zowel de klant als de consulent te respecteren en te waarborgen is het niet toegestaan om prive contact te hebben met een consulent. Dit om zuivere en onafhankelijk advies te kunnen geven.

Missie en visie ‘Dit is mijn Toekomst’
 
Bij ‘Dit is mijn Toekomst’ kunnen onze kijkers terecht voor spiritueel advies voor de vragen die zij hebben over het verleden, heden en de toekomst. Naast mediums, paragnosten en tarotisten bieden wij ook gewoon een luisterend oor. Wij proberen het imago van spirituele hulpverlening in Nederland te verbeteren met ons platform door inzet van integere coaches en door interessante onderwerpen aan te snijden in het programma. 
 
Diverse spirituele onderwerpen komen aan bod in de uitzendingen. Naast telefonische 1 op 1 consulten bieden wij onze kijkers ook geregeld de mogelijkheid tot deelname aan onze groepssessies. Van meditaties tot aura opschoningen met als doel ondersteuning te bieden, nieuwe inzichten te geven of om energetische blokkades te verzachten/weg te halen. We bieden informatie en ondersteuning op energetisch/spiritueel vlak. Ons doel is het verbeteren van andermans situatie door de mindset te veranderen. Dat doen we door ons te richten op de energie van de kijker. Wij proberen de denkwijze van de kijker positief te beïnvloeden.
 
Uit een enquête gehouden onder onze kijkers in 2017 is gebleken dat ruim 40% dagelijks kijkt. Het programma wordt met een ruime 7 gewaardeerd. Ze vinden het een leerzaam en interessant programma. Vaak zijn ze zelf ook bezig met spiritualiteit. 
  
Dont’s 
Er worden in het programma of in de consulten geen adviezen gegeven op het gebied van financiën of gezondheid. Bij medische klachten zullen wij altijd doorverwijzen naar een medisch specialist.  

Wij bieden geen garanties dat we iets oplossen, kijkers en bellers zullen niet worden misleid, er zullen geen beloftes worden gedaan van financiële voorspoed, het verbeteren van de gezondheid, etc.

Coaches
Coaches die werken op ons platform ondergaan een online screening waarna we uitgebreid persoonlijk kennismaken en een interview afnemen. Relevante werkervaring is een vereiste. Als de coach door de selectie komt mogen zij bij ons aan de slag als ze een verklaring omtrent gedrag kunnen aanleveren. Eenmaal aan het werk is er een kwaliteitscontrole via onze support (klachten etc.) en beoordelingen van klanten tellen zwaar mee.

Support
Ontevreden over onze diensten? Onze support zal hier adequaat op reageren binnen 5 werkdagen. In de meeste gevallen geldt: niet goed = geld terug. Wij zijn telefonisch, via Social, per mail of chatbot bereikbaar.

TV uitzending
In de uitzendingen zullen geen medische kwesties behandeld of besproken worden. Bij medische klachten of pijnklachten zullen wij altijd doorverwijzen naar een medische specialist. Indien kijkers of bellers klagen over pijnklachten (zoals hoofdpijn, buikpijn, etc.) die  veroorzaakt worden door stress of verdriet, kan in een sessie getracht worden om de stress of het verdriet weg te nemen. Aangezien de werkelijke oorzaak voor de pijnklachten ook een medische oorzaak kan zijn, raden we aan het einde van zo’n sessie altijd aan een medisch specialist te raadplegen.

Bescherming klanten
Telefoonnummers kunnen worden geblokkeerd indien wij -of de coaches- daar aanleiding toe zien.
Consulten kunnen een maximale lengte hebben van 4 uur aaneengesloten. De verbinding wordt dan verbroken.
Indien een beller geen input levert op de bellijn na 3x het menu afgespeeld te hebben wordt de verbinding automatisch verbroken.

Bellen naar 0909-9535
De kosten bedragen: 100 c/t pm. Exclusief het gebruik van uw mobiele telefoon.

sms LIEFDE naar 3040
Dit is GEEN abonnementsdienst. Ben je jonger dan 18? Vraag toestemming aan je ouders/voogd. Deze dienst is geschikt voor alle mobiele toestellen. De kosten van deze eenmalige sms dienst zijn 200ct per ontvangen bericht, maximaal 2 berichten retour per verstuurd bericht. Stoppen? stuur geen bericht.

sms TAROT naar 3040
Dit is GEEN abonnementsdienst. Ben je jonger dan 18? Vraag toestemming aan je ouders/voogd. Deze dienst is geschikt voor alle mobiele toestellen. De kosten van deze eenmalige sms dienst zijn 200ct per ontvangen bericht, maximaal 2 berichten retour per verstuurd bericht. Stoppen? stuur geen bericht.

sms TOEKOMST naar 3040
Dit is GEEN abonnementsdienst. Ben je jonger dan 18? Vraag toestemming aan je ouders/voogd. Deze dienst is geschikt voor alle mobiele toestellen. De kosten van deze eenmalige sms dienst zijn 200ct per ontvangen bericht, maximaal 2 berichten retour per verstuurd bericht. Stoppen? stuur geen bericht.

sms VOORSPELLING naar 3040
Dit is GEEN abonnementsdienst. Ben je jonger dan 18? Vraag toestemming aan je ouders/voogd. Deze dienst is geschikt voor alle mobiele toestellen. De kosten van deze eenmalige sms dienst zijn 200ct per ontvangen bericht, maximaal 2 berichten retour per verstuurd bericht. Stoppen? stuur geen bericht.

Gedragscode
De Gedragscode SMS-dienstverlening en de Reclamecode SMS-dienstverlening worden nageleefd. Ga voor meer informatie naar: www.smsgedragscode.nl. Er wordt op discrete en zeer zorgvuldige wijze omgegaan met uw persoonsgegevens. Deze blijven beschermd tegen misbruik van buitenaf. Wij zijn in geen geval aansprakelijk voor incidentele, directe of indirecte schade voortkomend uit het gebruik van bovengenoemde chatdienst.

Leeftijd
Ben je jonger dan 18? Vraag toestemming aan je ouders.

Afsprakenplanner
Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van de afsprakenplanner op 'Dit is mijn toekomst'. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welke voorwaarden de afsprakenplanner aan u wordt aangeboden.
1. Als de coach niet aanwezig is in de tijd van de afspraak, dan ontvangt de cliënt 5 minuten aan gratis credits.
2. Als de cliënt te laat is voor de belafspraak dan ontvangt de cliënt geen geld retour.
3. De afsprakenlijn is gratis en de cliënt mag maximaal 5 minuten van tevoren inbellen en wacht tot het exacte tijdstip van de afspraak.
4. De cliënt en coach mogen de afspraak 24 uur van tevoren zonder consequenties opzeggen.
Als de cliënt afzegt binnen 24 uur, dan wordt er een ‘boete’ in rekening gebracht door 75% van de duur van de afspraak te retourneren in credits.
5. De client en coach coach ontvangen 24 uur en 1 uur voor de afspraak een notificatie per mail/sms.
6. Het is niet mogelijk om een ingeplande afspraak te betalen met credits.

Contact
Voor vragen en/of opmerkingen met betrekking tot de bovenstaande infodiensten, verwijzen wij u graag door naar de helpdesk, bereikbaar via: [email protected] of 070-3465496.
Bovengenoemde infodiensten worden mogelijk gemaakt door Mobitainment BV, Parkstraat 22, 2514 JK, Den Haag, KvK: 27259624, BTW Nr: NL812078561B01.