Online Training Spiritual Backcasting
Wat je leert
  • Jouw proces doorgaan vanuit jouw bewustzijnsherinnering
  • Inzicht krijgen in jouw knelpunt en vanuit jouw weerstand verandering aanbrengen
  • Beweging krijgen vanuit jouw Intentie zonder verwachting
  • Aankijken vanuit jouw ruimte en inzicht te pakken vanuit jouw gevoel naar het hoofd
  • Verandering door de weerstand
  • Dichtbij jezelf zijn door jouw pad te integreren
  • Bewust jouw kansen en keuzes maken vanuit een nieuw level
  • Thuiskomen

€ 300,00
 
 
Online Training Spiritual Backcasting
Met Nynke, energetisch werker en bewustzijn coach, trainer en Tom, wetenschappelijke onderzoeker, coach trainer
Dit is mijn Toekomst
Academie


Over ons
Wie zijn wij? Wij zijn Nynke en Tom. Wij zijn een unieke combinatie: energetisch werker en wetenschappelijk onderzoeker. Twee tegenpolen. Wij hebben een gezamenlijke missie om de wetenschap en spiritualiteit nader tot elkaar te laten komen. Deze twee werelden worden vaak als twee aparte gezien, maar in werkelijkheid zijn beide onlosmakelijk met elkaar verbonden. Wij hebben samen ontdekt dat beide werelden elkaar kunnen versterken door de krachten te bundelen èn van elkaar te leren. Het samenbrengen van deze twee werelden verhoogt niet alleen het bewustzijn van het individu maar ook van het collectief. Hierdoor verhogen we de frequentie van de Aarde als geheel zodat we samen meer in harmonie èn vrede kunnen leven. Kortom, de sleutel naar een betere wereld begint dichtbij jezelf! Wij bieden jou een unieke kans om de sleutel naar jouw bewustzijn te ontdekken zodat jij meer betekenis en invulling kunt geven aan jouw carrière van het leven. Wij bieden jou de tools voor jouw unieke missie en roeping op Aarde.

Wat is Spiritual Backcasting?…..de sleutel naar jouw bewustzijn.


De Spiritual Backcasting theorie is ontwikkeld op basis van inzichten vanuit spiritualiteit en wetenschappelijke inzichten vanuit de natuurkunde, kwantummechanica, toekomstdenken en -verkenningsmethoden en psychologie. Deze inzichten hebben we samengevoegd om de wetenschap met spiritualiteit te verbinden. Centraal in de Spiritual Backcasting theorie staat het concept bewustzijnsherinnering. Een bewustzijnsherinnering is de rode draad door jouw huidige en ander leven. Elk bewustzijnsherinnering is uniek omdat het persoonsgebonden is. Vanuit de kwantummechanica weten we ook dat alles wat op aarde is uit energie bestaat. Zo is een bewustzijnsherinnering een pakketje energie. Vanuit de natuurkunde weten we ook dat energie nooit verloren gaat. Dit alles maakt dat jij ook als pakketje energie (ziel/bewustzijn) voorkomt en altijd blijft voortbestaan. Jouw energie resoneert met een bepaald energieniveau. Door jouw bewustzijn te herinneren, krijg je inzicht in jouw krachteigenschappen en talent en hoe jij in jouw kracht kunt staan. Het opdoen van nieuwe herinneringen en ervaringen zorgt ervoor dat jij je kunt manifesteren op een hoger energieniveau. Dit proces is jouw bewustwordingsproces, waarin jij door jouw programmering, mechanisme, patronen en emoties gaat. Ter ondersteuning van jouw proces, hebben wij de Spiritual Backcasting sleutel ontwikkeld, die leidt naar jouw bewustzijn. Deze sleutel omvat een systematische aanpak, die jou in staat stelt om stapsgewijs jouw veranderingsproces aan te gaan. Op basis van de backcasting principes biedt de sleutel handvatten die jou in staat stelt om de regisserende creator van jouw carrière van het leven te worden.

…..Verbeter je wereld, begin dichtbij jezelf.
De Spiritual Backcasting methode

We leven in een complexe en dynamische wereld, die alleen maar complexer en dynamischer lijkt te worden. Dit brengt onzekerheden met zich mee maar ook kansen voor onze persoonlijke ontwikkeling naar de toekomst toe. Ons dagelijks leven kenmerkt zich door vaste patronen en routines, die ons leven voorspelbaar en overzichtelijk maken. Hierdoor komt onze persoonlijke ontwikkeling soms op een laag pitje te staan. Of soms zien we niet meer de bomen door het bos en laten we belangrijke kansen onbenut. Elke kans tot verandering biedt zich aan in het nu, maar vaak zijn we ons daar niet van bewust. De vraag is hoe word je bewust van de kansen om richting te geven aan jouw eigen ontwikkeling en hoe grijp je deze kansen bewust aan om de regie te nemen over jouw eigen ontwikkeling? Kortom: word niet de toeschouwer of deelnemer maar juist de regisserende creator van jouw carrière van het leven! Spiritual Backcasting kan jou daarin ondersteunen.

Spiritual Backcasting is een unieke wetenschappelijk en energetische onderbouwde methode, die jouw persoonlijke ontwikkeling een boost kan geven. Deze methode helpt jou bij het ontdekken van jouw uitdagingen in de toekomst, om jouw visie op de toekomst te ontdekken en ontwikkelen en hoe je deze toekomstvisie kunt realiseren vanuit het nu. Vanuit deze methode kun je jouw bewustzijnsherinnering uitgelezen krijgen. Jouw bewustzijnsherinnering in combinatie met deze methode maakt dat jij de rode draad in je leven kunt ontrafelen. Daarnaast zorgt deze methode voor zelfreflectie. Hoe creëer ik de toekomst vanuit het nu? Wat komt er mogelijk op jouw pad en welke uitdagingen brengt dat met zich mee? Wat betekent dit voor jouw lessen en groei? Welke intentie ga je uitspreken en hoe verwezenlijk je dat strategisch? Kortom, we reiken je een methode aan voor deze transitie, die jou in staat stelt om antwoorden te vinden op jouw levensvragen.

Spiritual Backcasting is een methode waarin het Aardse en het spirituele in harmonie verbonden zijn. Hierdoor biedt deze methode de sleutel naar jouw bewustzijn en dat je in het NU jouw toekomst creëert vanuit jouw bewustzijnsherinnering en de bijbehorende theorie.

Doel van de training

In deze training laten we je kennismaken met een unieke wetenschappelijk en energetische onderbouwde methode, die jouw persoonlijke ontwikkeling een boost kan geven. Deze methode helpt jou bij het ontdekken van jouw uitdagingen in de toekomst, om jouw visie op de toekomst te ontdekken en ontwikkelen en hoe je deze toekomstvisie kunt realiseren vanuit het nu. Daarnaast zorgt deze methode voor zelfreflectie. Hoe creëer ik de toekomst vanuit het nu? Wat komt er mogelijk op je pad en welke uitdagingen brengt dat met zich mee? Wat betekent dit voor jouw lessen en groei? Welke intentie ga je uitspreken en hoe verwezenlijk je dat strategisch? Kortom, we reiken je een methode aan voor deze transitie, die jou in staat stelt om antwoorden te vinden op jouw levensvragen. Verwachtingen. Deze training is echt bedoeld voor de aanpakkers en doorpakkers die een echte verandering in hun leven willen realiseren en met vertrouwen de confrontatie durven aan te gaan met henzelf. Het gaat niet om de uitkomst van de training, maar meer om het individuele groeiproces dat in gang wordt gezet en de tools en tips die daarin ondersteunend zijn en toepasbaar zijn. De training biedt inzicht in welke handvatten en tools je kunt gebruiken wanneer je weer een groei of les op je pad krijgt om zo het proces te versnellen waar je wil zijn.
Uitleg Backcasting door TomUitleg van Tom en Nynke over bewustzijnsherinneringTraining data
woensdag 30 november 2022 09:00

Inschrijven kan tot
woensdag 16 november 2022 09:00Programma
De online training start op woensdag 30 november om 09:00 en duurt 2,5 uur
10:00 - 10:05 Welkomstwoord
10:05 - 10.45 Introductie spiritual backcasting
10.45 - 10:50 Korte pauze
10:50 – 12:15 Rollenspel
12:15 – 12:30 Terugkoppeling rollenspel + afsluiting


Vereisten
- Een computer/laptop, tablet of telefoon met internetverbinding
- Zoom programma downloaden
- Zonder verwachtingLeerplan
Rollenspel
Een belangrijk onderdeel van de training is een rollenspel. Binnen het rollenspel heeft elke deelnemer een rol die is gebaseerd op zijn/haar eigen bewustzijnsherinnering. Deze bewustzijnsherinnering is voorafgaand uitgelezen op basis van jouw bewustzijn energie, graag ontvangen we een foto of een naam. Elke deelnemer heeft ook zijn/haar eigen opdracht binnen het rollenspel om hun krachteigenschappen aan te spreken en hun lessen te leren. Iedere deelnemer verlaat het rollenspel met een nieuwe herinnering, die hen helpt om in zijn/haar kracht te kunnen staan om het veranderingsproces aan te kunnen gaan.


Nabespreking
Na het rollenspel wordt door Nynke en Tom een terugkoppeling gegeven aan de hele groep.


Nazorg
Als er deelnemers zijn van de training die nog met vragen zitten of graag nog een individuele terugkoppeling willen, dan is er na de training op aanvraag een nabespreking mogelijk met Nynke en Tom via Zoom. De mogelijkheid bestaat om verschillende tijdsblokken van 15, 30, 45 of 60 minuten te boeken. Deze nazorg is niet inbegrepen bij de aanschaf van de training.